Soorten Drugs

Er bestaan verschillende manieren om drugs in te delen. De (onvolledige) indeling hieronder is gaat uit van de invloed die de drugs op ons lichaam, gedachten en gevoelens kunnen hebben.

Opwekkende drugs (stimulerend, méér energie)
- koffie, tabak, antidepressiva, ecstasy (XTC), amfetamines (o.a. speed), efedrine, cocaïne, crack,…

Verdovende drugs (kalmerend, minder energie)
- alcohol, slaap- en kalmeringspillen, lijm, opium, codeïne, morfine, methadon, heroïne,…

Bewustzijnsveranderende (andere energie, veranderde kijk op realiteit)
- cannabis, paddo’s, peyotecactus, ayahuasca, ibogaïne, XTC (MDMA), MDA, MDEA, GHB, PCP, LSD,…


 

o Alcohol
· alcohol: verdovende drug
· vorm: we onderscheiden 3 soorten alcoholhoudende dranken
o bier (vol 5%) tot streekbieren (vol 12%)
o wijn (vol 10%) tot aperitieven (vol 20%)
o sterkedrank (vol 22% tot 45%); het alcoholgehalte van alcopops (breezers) gaat van vol 4% tot vol 20%
· juridisch:
o na cafeïne is het wellicht één van de meest sociaal aanvaarde drugs in onze cultuur; de islamitische cultuur echter verbiedt alcohol
o aangezien alcohol een betaalbare, legale drug is, wordt de kwaliteit gegarandeerd
o sterkedrank mag niet aan -18 jarigen geschonken worden
o openbare dronkenschap, schenken van alcohol aan dronken mensen en -16 jarigen door caféhouders en rijden met meer dan 0,5 promille in het bloed zijn strafbaar
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o alcohol heeft verdovende effecten die vooral de gedragingen en de emoties beïnvloeden; een matig gebruik (tot 3 glazen) ontspant en geeft meer zelfvertrouwen; meer alcohol kan leiden tot trage reacties, coördinatiestoornissen, emotionele uitbarstingen, geheugenverlies; in extreme gevallen kan men in coma gaan
o aan een nachtje stevig drinken kan men een kater overhouden; veel water drinken tijdens en na het gebruik is de boodschap
· risico's
o matig gebruik kan positieve effecten hebben, overmatig gebruik heeft vooral negatieve gevolgen:
§ slechte inschatting van risico's (bijv. verkeer), roekeloosheid, agressie, geen vermoeidheid voelen, gevaar voor onderkoeling, black-out
o zwangerschap en borstvoeding: absoluut af te raden voor het welzijn van het kind; overmatig gebruik tijdens de zwangerschap houdt ernstige risico's in voor het kind
o in het verkeer zijn gebruikers een risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met medicijnen en andere drugs is sterk af te raden
· lange termijn effecten
o De regel van 3 (enkel geldig voor volwassenen, niet geldig voor zwangerschap, werk, verkeer,...)
1. drink niet meer dan 2(v)/3(m) glazen alcohol per dag
2. drink maximaal 3(v)/5(m) glazen per keer
3. drink ten minste 2 dagen per week geen alcohol
o regelmatig drankmisbruik leidt tot leverproblemen, ontstekingen van ingewanden, hart- en vaatziekten, hersenbeschadiging, aantasting van het zenuwstelsel, kanker, hoge cholesterol, slaapproblemen, geheugenstoornissen, agressie, angst, depressie,...
o zelfoverschatting leidt tot negatieve invloed op prestaties (sport, verkeer, werk, studeren,...)
o langdurig en overmatig alcoholgebruik veroorzaakt heel wat problemen: gezinsdrama's, geweld in relaties, financieel, juridisch, sociaal,...
· afhankelijkheid
o langdurig alcoholgebruik kan leiden tot fysische en psychische afhankelijkheid
o het aantal probleemdrinkers in België wordt door prof. Pacolet (KUL, 2004) geschat op 500.000 of meer
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20

Bron: Drugs etc. (VAD)

Designerdrug veroorzaakt ongelukken en geweld
Gezondheidsautoriteiten hebben hun bezorgdheid geuit over de drug Euphoria (ook wel UFO genoemd), een middel dat wordt gebruikt op dance party’s en dat volgens recent onderzoek verant-woordelijk is voor 60% van alle sterfgevallen van jonge mensen die met drugsgebruik samen-hangen. Kleine doses geven snel een gevoel van ontspanning en maken praatziek. In hoge doses kan men er agressief en gewelddadig van worden.
Euphoria verminkt het oordeels-vermogen en vergroot het risico op verkeersongelukken, onveilig vrijen en nog meer druggebruik. Intens gebruik is in verband gebracht met lever- en hersen-beschadiging, hoge bloeddruk en een toegenomen kans op borst- en darmkanker. Verontrustend is dat deze potentieel gevaarlijke drug zeer gemakkelijk verkrijg-baar is.

Dit krantenartikel is vrij vertaald naar Paula Goodyer in Jongeren & Drugs. Alles wat in dit artikel geschreven staat, klopt. Behalve de naam van de drug. In werkelijkheid gaat het hier niet over Euphoria (deze drug bestaat niet), maar over alcohol. Toch om even over na te denken…

top

o Cannabis
· marihuana (weed, wiet, grass) of hasjiesj (shit, stuff, marok): zeer populaire bewustzijnsveranderend middel; van de cannabis of hennepplant worden ook kleding, touw, papier, veevoeder, olie,... gemaakt
· vorm
o marihuana: verkruimelde bloemtoppen, lijkt op grove thee en is grijsgroen tot groenbruin
o hasjiesj: lichtbruin tot zwart harsextract, lijkt op bouillonblokje
· juridisch
o illegaal (geldboete én gevangenisstraf); zie ook “Is cannabis gelegaliseerd?”
· gebruik
o puur of vermengd met tabak (= gecombineerd druggebruik!) roken als joint (sigaret) of met een (water)pijp; effect na een tiental minuten
o eten (bijv. spacecake) of drinken (thee); (moeilijk voorspelbare) effecten na een uur
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o verandert het bewustzijn, positieve en negatieve gevoelens worden versterkt
o rustig, ontspannen, slaperig, verandering ruimte/tijd, intense beleving van kleuren en muziek, lachkicks, vreetkicks
· risico's
o vermindering concentratie en korte termijngeheugen, coördinatiestoornissen, snellere hartslag
o flippen (hoge of sterke dosis): angst, paniek, neerslachtigheid, rusteloosheid, verwarring, hallucinaties, duizeligheid, flauwvallen
o zwangerschap en borstvoeding: ernstige risico's voor moeder en kind
o in het verkeer zijn gebruikers een risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met medicijnen, alcohol en andere drugs is sterk af te raden
· lange termijn effecten
o roken is ongezond en leidt tot een hoger risico op long- en hartziekten
o demotivatie en verminderde vitaliteit, concentratie en geheugen
o kan de persoonlijke ontwikkeling remmen (hoe jonger, hoe gevaarlijker) en de kans op sociaal isolement verhogen
o problemen met omgeving (thuis, school, werk) en justitie
· afhankelijkheid
o geen lichamelijke afhankelijkheid, maar kan bij veelvuldig gebruik met de foute motivatie (bijv. problemen en onvrede "wegsmoren") wel tot psychische afhankelijkheid leiden
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20
Bron: Drugs etc. (VAD)
 

top

o Tabak
· tabak: opwekkende drug; nicotine is het actieve bestanddeel
· vorm: sigaretten (al dan niet zelf gerold) of sigaren
· juridisch: legaal; verkoop aan -16 jarigen en reclame zijn verboden; verplichte waarschuwing op de verpakking; gebruik verboden op openbare plaatsen
· gebruik: roken, sigaren worden normaal gezien niet geïnhaleerd; onmiddellijk effect
· effecten:
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o stimulerend, ontspannend, bevordert spijsvertering
· risico's:
o misselijkheid, braken
o ook passief roken is schadelijk voor de gezondheid
o zwangerschap en borstvoeding: af te raden voor het welzijn van het kind
· lange termijn effecten
o roken veroorzaakt ernstige long- en hartziekten, verschillende kankers en leidt tot een verminderde vruchtbaarheid
o elk jaar sterven 20.000 (bron: Drugs etc.) mensen aan de gevolgen van hun nicotineverslaving; het aantal doden t.g.v. tabak ligt veel hoger dan alle andere drugs samen
· afhankelijkheid:
o fysische en sterke psychische afhankelijkheid (90% van de gebruikers rookt dagelijks)
o er bestaan verschillende methodes (bijv. nicotinepleisters, kauwgum, pillen) om af te kicken; meer info bij je huisarts
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20
o www.vig.be (Vlaams Instituut voor Gezondheidspreventie)

top

o Ecodrugs
Ecodrugs zijn planten die op “natuurlijke” wijze lichaam en geest beïnvloeden. Hiertoe behoren onder andere paddo’s. Dit zijn psychoactieve paddestoelen.
In Nederland kan je enkel nog verse paddestoelen kopen in smartshops. Alle bewerkingen (gedroogde paddo’s, thee,…) zijn buiten de wet geplaatst. In België zijn paddo’s verboden, hoewel ze hier in het wild groeien. Sinds het plantendecreet uit 1997 zijn de meeste zogenaamde ecodrugs in België verboden.
Andere ecodrugs, bijvoorbeeld op basis van taurine, efedrine of guarana, worden nog steeds vrij verkocht, maar zijn in combinatie met alcohol ook niet volledig zonder gevaar voor het hart.
Let ook op als je wild gaat experimenteren met allerlei planten die in de tuin of in de natuur groeien. Levensgevaarlijk zijn bijv. doornappel, wolfskers en bilzekruid. Ik ken een paar kerels die pas na een paar dagen op de psychiatrische afdeling weer bij hun zinnen zijn gekomen. Er bestaan ook bepaalde cactussen die je een krachtige trip kunnen bezorgen. Informeer je dus vooraf zéér grondig en hou het nummer van het antigifcentrum bij de hand wanneer je zo gek bent om zelf planten of paddestoelen te gaan plukken.

top


o XTC
· XTC (bollen, lovedrug):
o ecstasy is een stimulerende en bewustzijnsveranderende chemische drug
o "liquid ecstacy" heeft niets met XTC te maken, maar is eigenlijk GHB een vloeistof met een ietwat verschillende werking; opgelet! moeilijk te doseren en dus gevaar voor overdosis
· vorm: tabletten, poeders of capsules (vorm, logo of kleur zeggen niets over inhoud of effect!)
· juridisch: illegaal (geldboete én gevangenisstraf)
· gebruik: meestal slikken; de werking begint vanaf 20 tot 60 min. na inname, na 2 à 3 uur volgt een euforische piek
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o gevoelens van blijdschap, ontspanning, zorgeloosheid, zelfvertrouwen en openheid, meer verbondenheid en intimiteit met omgeving, verandering van ruimte/tijd
o meer energie, minder honger en vermoeidheid, drang om te bewegen
· risico's
o aangezien XTC in illegale labo’s geproduceerd wordt, kunnen de zuiverheid en de actieve stof in de pil enorm verschillen, daarom blijft XTC altijd riskant
o oververhitting, droge mond, hoofdpijn, misselijkheid, braken, hartkloppingen, stuipen (overdosis)
o aanleiding tot onveilig seksueel gedrag ("lovedrug")
o zwangerschap en borstvoeding: ernstige risico's voor moeder en kind
o in het verkeer zijn gebruikers een risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met alcohol verhoogt het risico op oververhitting, met speed of cocaïne neemt de kans op een overdosis toe, met antidepressiva stijgt de bloeddruk nog meer, met Viagra ("sextacy") is het zéér belastend voor het hart
· lange termijn effecten
o risico's zijn nog niet goed gekend; kan aanleiding geven tot depressie, paranoïde gedachten en slapeloosheid; mogelijk lever- en nierbeschadiging
o problemen met omgeving (thuis, school, werk) en justitie
· afhankelijkheid
o geen lichamelijke afhankelijkheid, maar psychische afhankelijkheid komt wel voor (het idee dat je drugs nodig hebt om goed te kunnen uitgaan)
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20

Bron: Drugs etc. (VAD)


WAAROM CHEMISCHE DRUGS GEVAARLIJK ZIJN
1. De kwaliteit (samenstelling, sterkte,…) is zeer onbetrouwbaar. Bijgevolg is de kans op een foute dosis groot. Een beetje pech en je avond is om zeep of je belandt zelfs in het ziekenhuis.

2. Zelfs indien de kwaliteit OK is, weet je nooit op voorhand hoe je lichaam gaat reageren. Het is een beetje zoals een medicament met mogelijke bijwerkingen. Normaal gezien geeft een geneesmiddel een goed effect, maar je kan nooit op voorhand weten hoe je lichaam gaat reageren. De (gevaarlijke) bijwerkingen en gezondheidsrisico’s vindt je terug in de “bijsluiter” per drug.

3. Is je drug kwalitatief OK en reageert je lichaam goed, dan kan het zijn dat je het effect zo leuk vindt, dat je steeds opnieuw wil gaan gebruiken. Eerst bijvoorbeeld alleen een beetje op zaterdagavond als je uitgaat. Daarna meer en meer. Ook tijdens de week en overdag. Na een tijdje (en dat kan soms snel gaan) voel je je niet meer goed zonder. Op dat ogenblik ben je “ver-slaafd”.

4. Je moet ook beseffen dat, als je deze drugs consumeert, je meewerkt aan een pervers systeem. De drughandel is immers in handen van de maffia. Drughandel gaat hand in hand met witwaspraktijken, vrouwenhandel, mensensmokkel, kindermisbruik, afpersing, uitbuiting, geweld, moord,… Wil je hieraan écht meewerken?


*Dit betekent uiteraard niet dat “natuurlijke drugs” (bijv. cannabis, paddo’s,…) geen gevaren inhouden (zie elders in dit boek)!

top


o Speed
· speed (pep, rappe, crystal, dope): populair woord voor amfetamines of chemische stimulerende middelen
· vorm: meestal wit poeder of tabletten
· juridisch: illegaal (geldboete én gevangenisstraf)
· gebruik: snuiven, spuiten, slikken (soms roken); de werking is snel en duurt 4 à 8 uur
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o onderdrukt vermoeidheid, honger en slaap en maakt energie(reserves) vrij
o hartslag en bloeddruk stijgen
o euforie, groter zelfvertrouwen, meer concentratie en minder zelfkritiek
o babbelzucht, overbeweeglijkheid en tijdelijke toename van seksuele prestaties
· risico's
o oververhitting en uitdroging (regelmatig rusten en water drinken!)
o aangezien deze chemische drug in illegale labo’s geproduceerd wordt, verschillen samenstelling en kwaliteit enorm; gevaar voor overdosis
o hoge dosissen maken onrustig, agressief, overmoedig of neerslachtig
o hoge bloeddruk veroorzaakt hoofdpijn, hartkloppingen, hyperventilatie,...
o spuiten kan ontstekingen of besmettingen (hepatitis, aids) veroorzaken
o na uitwerking van de drug: moeheid, honger, lusteloosheid, neerslachtigheid
o zwangerschap en borstvoeding: ernstige risico's voor moeder en kind
o in het verkeer zijn gebruikers een risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met kalmerende middelen en pijnstillers of met alcohol geeft verhoogde risico's en doet prikkelbaarheid en agressiviteit toenemen
· lange termijn effecten
o slechte gezondheid: verminderde weerstand tegen ziektes door verminderde eetlust en slaaptekort, hart- en vaatziekten, puisten, neusbloedingen en tics
o sociale problemen: rusteloos, prikkelbaar, wantrouwig, impulsief en agressief gedrag dat kan leiden tot problemen met omgeving (thuis, school, werk) en justitie
· afhankelijkheid
o speed is niet lichamelijk afhankelijk, maar de psychische afhankelijkheid is groot
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20

Bron: Drugs etc. (VAD)

top


o Cocaïne/crack
· Cocaïne (coke, witte, C): stimulerend middel
· Crack (free base): zeer sterke drug op basis van cocaïne, maagzout of ammoniak en water
· vorm: (geel)wit fijn poeder (cocaïne), beige kristallen (crack)
· juridisch: illegaal (geldboete én gevangenisstraf)
· gebruik
o cocaïne: snuiven, snel voelbaar en het effect duurt 30 à 45 min. of spuiten, stevige werking duurt ongeveer 15 min.
o crack: roken; onmiddellijke werking gedurende 5 à 10 min.
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o cocaïne: lichamelijk en psychisch oppeppend effect, helder, alert, actief, spraakzaam
o crack: korte, extreme flash van fysiek welbehagen
· risico's
o aangezien deze chemische drugs in illegale labo’s geproduceerd worden, weten gebruikers niet precies wat ze in handen krijgen, mogelijk is de drug versneden met andere stoffen
o uitputting, verminderde weerstand tegen infecties, neerslachtigheid, arrogant en agressief gedrag
o hoge lichaamstemperatuur, hartkloppingen, ademhalingsproblemen, bloeddrukproblemen, flauwvallen (overdosis)
o crack op basis van ammoniak kan de slokdarm verbranden
o spuiten kan ontstekingen of besmettingen (hepatitis, aids) veroorzaken, ook rietjes delen kan voor besmetting zorgen (door bloedneus)
o zwangerschap en borstvoeding: ernstige risico's voor moeder en kind
o in het verkeer zijn gebruikers een risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met alcohol of andere drugs kunnen echt gevaarlijk zijn voor hart- en bloedvaten en de psychische gezondheid
· lange termijn effecten
o hart- en vaatziekten, huidproblemen, problemen met de neus (snuiven) of met lippen en longen (roken)
o kan leiden tot slapeloosheid, verminderde eetlust, paranoïa (achtervolgingswaanzin), depressie, zelfmoordgedachten
o problemen met omgeving (thuis, school, werk) en justitie
o cocaïne is duur en kan financiële problemen met zich meebrengen
· afhankelijkheid
o grote psychische afhankelijkheid, met agressie en verlies aan zelfvertrouwen bij stoppen
o crack leidt ook snel tot lichamelijke afhankelijkheid (steeds meer nodig om effect te voelen)
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20
Bron: Drugs etc. (VAD)

top


o Heroïne
· Heroïne (H, hero, horse, bruine, smack)
· vorm
o zuivere heroïne: wit kristalpoeder, ruikt naar azijn en smaakt bitter (bijna niet te koop)
o versneden (straat)heroïne: grijs, beige of geelbruin grof poeder, oplosbaar in water met citroensap
· juridisch: illegaal (geldboete én gevangenisstraf)
· gebruik
o roken (met tabak), inhaleren (chinezen) of inspuiten; roes duurt 4 tot 6 uur
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o eerst een euforische flash van enkele seconden, dan roes van welbehagen en onverschilligheid
o een ex-verslaafde vertelde me dat je al na een paar keer spuiten geen euforische flash meer krijgt, maar toch blijft gebruiken om de steeds weerkerende, afschuwelijke afkickverschijnselen (die lijken op een stevige griep) te onderdrukken
· risico's
o je kan nooit zeker zijn van kwaliteit en samenstelling
o kans op overdosis, verhoogd risico op ongevallen; spuiten kan leiden tot ontstekingen of besmettingen (bijv. hepatitis, aids,…)
o zwangerschap en borstvoeding: ernstige risico's voor moeder en kind
o in het verkeer zijn gebruikers een enorm risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met medicijnen, alcohol en andere drugs is sterk af te raden
· lange termijn effecten
o verminderde weerstand tegen infecties, darmproblemen, lidtekens
o sociaal isolement, financiële problemen en juridische vervolging
· afhankelijkheid
o heroïne is één van de meest verslavende drugs die we kennen
o de tolerantie (nood aan steeds grotere dosissen) is groot (ook als je heroïne rookt), met zware lichamelijke en psychische afhankelijkheid tot gevolg; zonder medicatie afkicken is zeer moeilijk o.w.v. de heftige ontwenningsverschijnselen
o methadon: legaal vervangmiddel voor heroïnegebruikers
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20

Bron: Drugs etc. (VAD)

top


o LSD
· LSD (acid, trips): hallucinogene labodrug; dergelijke drugs vind je ook in de natuur; bijv. peyote, ayahuasca, ibogaïne,…
· vorm: vloeistof zonder kleur, geur of smaak; wordt meestal aangebracht op een postzegel, vloeipapier, tablet, suikerklontje,...
· juridisch: illegaal (geldboete én gevangenisstraf)
· gebruik: meestal een papertrip (stukje papier gedrenkt in LSD) die wordt ingeslikt; de trip begint na een goed half uur, piekt na en uur of 3 en kan tot 12 uur duren
· effecten
o de effecten verschillen naar gelang het individu, de hoeveelheid en de frequentie, de plaats en het moment van gebruik
o tripmiddelen veranderen de zintuiglijke waarneming, vervormen tijd en ruimte, wekken hallucinaties op en versterken emoties
o vergelijkbaar met zéér levendige droom
· risico's
o je kan nooit zeker zijn van kwaliteit en samenstelling
o tripmiddelen kunnen het bewustzijn zo sterk beïnvloeden dat de hallucinaties voor waar worden aangenomen
o kan een "bad trip" veroorzaken met angst of paniek tot gevolg; zorg dus steeds dat je iemand bij je hebt die je desnoods kan geruststellen
o absoluut af te raden voor mensen die psychisch niet stabiel zijn
o mogelijke neveneffecten: zweten, snelle pols, droge mond, misselijkheid, duizeligheid, rillingen
o zwangerschap en borstvoeding: ernstige risico's voor moeder en kind
o in het verkeer zijn gebruikers een enorm risico voor zichzelf en de omgeving
o combineren met medicijnen, alcohol en andere drugs is sterk af te raden
· lange termijn effecten
o tot jaren na een trip kunnen gebruikers onverwacht korte "flashbacks" krijgen, die hen het gevoel geven dat ze weer onder invloed zijn
o bij ontdekking van gebruik van illegale drugs kunnen steeds conflicten optreden met ouders, partner, school, werk, justitie,...
· afhankelijkheid
o geen lichamelijke of psychische afhankelijkheid
· nog vragen?
o www.druglijn.be of 078/15.10.20

Bron: Drugs etc. (VAD)