Boeken

o AERTSEN, Peter en NYSMANS, Eric, Drugpreventie in helikopterperspectief, Provincie Antwerpen, 2000.
o ALBERTS, Andreas en MULLEN, Peter, Psychoactieve planten, paddestoelen en dieren, Tirion, 2001.

o BENNETH, Chris en Osburn Lynn & Judy, Marijuana in magic & religion, Acces Unlimited, 1995.
o BOKAR, Rinpochee, Meditatie voor beginners, Elmar, 1998.
o BRON, Marjolein en RENSINK, Hettie, Onder invloed, Educatieve partners Nederland, 1997.

o CARR-GOMM, Philip, De magie van Heksen en Druïden, Deltas.
o CASTANEDA, Carlos, Het wiel van de tijd, Servire, 1999. (Bloemlezing van alle boeken die hij geschreven heeft.)
o COELHO, Paulo, El Alquimista, Grijalbo, 1997. (Vertaald in het Nederlands als “De Alchimist”).

o DECORTE, Tom, The taming of cocaine, VUB Press, 2000.
o DECORTE, Tom, Cannabis in Vlaanderen, Acco, 2003.
o DE RIDDER, Helga, Jongeren, ouders en drugs, Garant, 2001.
o DOM, Geert, Drug-skenner, Epo, 2000.
o DOM, Geert, Dubbeldiagnose, Epo, 1999.
o DUNSELMAN, Ron, In plaats van ik, Vrij Geestesleven, 1995.

o FOSTER, Steven en LITTLE, Meredith, Vision Quest, Ankh-Hermes, 1991.

o GASKIN, Stephen, Cannabis spirituality, High Times Books, 1996.
o GIOVE, Rosa, La liana de los muertos, Takiwasi, 2002.
o GOODYER, Paula, Jongeren en drugs, Deltas, 2001.

o HELLINGA, Gerben en PLOMP, Hans, Uit je bol, Prometheus, 2000.
o HERER, Jack, The emperor wears no clothes, Acces Unlimited, 1995.
o HUXLEY, Aldous, Hemel en hel, Contact, 1973.

o KINABLE, Hilde, Bevraging van Vlaamse leerlingen in het kader van een drugbeleid op school, VAD, 2001.
o KRISHNAMURTI, J., Laat het verleden los, Mirananda, 1992.

o MC KENNA, Terence, Food of the Gods, New York, Bantam 1992.
o MICHIELS, Karel, Het grote weedgenietboek, Houtekiet, 2003.

o NARBY, Jeremy, Le serpent cosmique, Terra Magna, 1995.

o PAN, Psychedelische perspectieven, Bres, 2001.
o PLOMP, Hans, De sjamaan spreekt, Spirituele verhalen, Prometheus, 1996.
o PROVINCIE ANTWERPEN, Jongeren en druggebruik, een leidraad voor ouders, Provincie Antwerpen, 2002.
o ROBERTS, Jane, Seth spreekt, Ankh-Hermes, 1979.
o ROSSEELS, Carla, Natuurrituelen, Houtekiet, 2004.

o TOLLE, Ekhart, De kracht van het nu, Ankh-Hermes, 2001.

o VANDER LAENEN, Freya, Drugbeleid op school: de leerlingen aan het woord, IRCP Ugent, 2003.
o VAN GELDER, Ton en DE VOS, Fiona, De lachende Boeddha, Schors, 2000.
o VERENIGING VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGPROBLEMEN (VAD), Drugs etc., VAD, 2004.

o WANGYAL, Tenzin Rinpochee, De werkelijkheid van slapen en dromen, Elmar, 1999.
o WILLEKENS, Axel, Ecodrugs, Dedalus, 1996.